Kontakta oss!

Utveckling av programvara och integration med existerande system

Om Accesia

Accesia AB är ett företag som sedan 2002 har specialiserat sig på alla aspekter av djurtandvård. De utvecklar och levererar specialinstrument, utrustning och förbrukningsmaterial till veterinärkliniker och djursjukhus samt erbjuder utbildningar inom djurtandvård för smådjur på både svenska, engelska, tyska och holländska.  

Deras fokus på djurens hälsa och välmående styrs av företagets kärnvärden med en ständig utveckling inom ergonomi, hygien, effektivitet, kunskap och lönsamhet.  

Ny lösning för röntgenbilder

Som en del av resan mot förbättrad djurtandvård har Accesia tagit fram journalsystemet Prodenta Cloud. Systemet innehåller ett standardiserat diagnos- och behandlingsregister som gör det snabbt och enkelt för veterinärer att journalföra på ett korrekt och konsekvent sätt. Systemet där de hanterade röntgenbilder låg tidigare separat och när Accesia bestämde sig för att få en sådan funktion integrerad i Prodenta Cloud, kontaktade de oss på Meta Bytes. (Kanske tack vare våra Dog-Ops?).

Tidigare hade vi ett helt separat program för röntgenbilderna och veterinärerna var då tvungna att manuellt lägga över bilderna i journalsystemet. Det var ett ineffektivt sätt för dem att arbeta på och vi strävar alltid efter att våra system ska vara så användarvänliga och effektiva som möjligt. Inte minst är det viktigt för att öka lönsamheten för våra kunder.

                                             Emil Andersson, Area and Product Manager på Accesia

Utveckling av ny programvara och integration med journalsystemet

Vi började med en workshop tillsammans med Accesia för att tydliggöra alla förväntningar och krav som fanns på den nya lösningen samt samarbetet oss emellan. Baserat på detta gjorde en av våra UX-designers en mockup innan arbetet drog igång på riktigt.  

När röntgenbilderna tas används olika instrument vilket innebär att mjukvaran måste kommunicera med hårdvaran som veterinärerna använder. För att på bästa sätt diagnostisera djuren måste bilderna dessutom efterbearbetas, vilket medförde att vår lösning även måste ha stöd för bildhantering.

Eftersom vi i det här fallet inte bara byggde ny mjukvara utan även skulle integrera den med Accesias existerande journalsystem arbetade vi under hela projektets gång nära deras leverantör som står för driften av Prodenta Cloud.  

Följande teknik användes i utvecklingen av den nya lösningen för röntgenbilder:

Backend: Go

Frontend: Vue + Electron

Moln: AWS

Under projektets gång har hela vårt team, tillsammans med Accesia, jobbat agilt och i sprintar. Detta för att kunden kontinuerligt ska kunna komma med input och bidra med information när det uppstår frågor om hur användarna jobbar i systemet.  

Ett mer komplett journalsystem

Efter implementering av den nya modullösningen för röntgenbilder och integration med journalsystemet Prodenta Cloud arbetar nu veterinärerna betydligt mer effektivt. De behöver inte längre öppna upp ett separat program för röntgenbilderna utan allt finns tillgängligt i deras ordinarie journalsystem.  

Sammanfattningsvis har vi under arbetet med Accesia:

  • Utvecklat en modullösning för röntgenbilder som också kommunicerar med hårdvaran som används
  • Integrerat lösningen med det existerande journalsystemet Prodenta Cloud

Dessutom står vi nu för driften av bildlagringen och backendmiljön för den nya modullösningen. I förlängningen hägrar även en AI-lösning för diagnoser och behandlingsrekommendationer.

Tillbaka