Kontakta oss!

Utbrytning och migrering av backoffice-system till molnet

Titta på molnen! Det där borta ser ut som ett lagersystem. Och det där måste vara en server! Vänta lite, är det där en flexibel prismodell där du bara betalar för det du använder?

Japp, det stämmer. Vi anser att en molnstrategi är en av byggstenarna för ett framgångsrikt ekosystem.

För denna långvariga och topphemliga (vi lovar, de är inte påhittade!) kund började det med en molnbaserad plattform för deras produkt, för att senare utvecklas till en total migrering av backoffice-system från äldre plattformar till molnet.

Ursprungligen ville företaget ha en robust kundorienterad plattform för att hantera kundtransaktioner och kommunikation. Plattformen skulle bland annat tillhandahålla funktioner för fakturering av slutanvändare, elektronisk distribution av fakturor, betalning av slutanvändare (inklusive smarta alternativ för automatisk betalning) och centraliserad kommunikation mellan de själva, deras kunder och slutanvändare. Vi utformade, utvecklade och fortsätter än idag att driva och stödja ett skräddarsytt molnbaserat ekosystem – helt baserat på kundens behov. I siffror:

  • Den kundorienterade delen av ekosystemet har nu över 270 000 registrerade användare (och antalet ökar hela tiden).
  • Mer än 300 000 meddelanden har behandlats via plattformen och antalet ökar med 10-15 000 per månad.
  • Cirka 500 000 fakturor har utfärdats elektroniskt.
  • Över 1 miljon betalningar har behandlats. Ekosystemet fortsätter att växa och nyligen tillkom en plattform för dokumentolkning som automatiserar genereringen av PDF-dokument. Plattformen har många avancerade funktioner som möjliggör intelligent sortering och gruppering, schemaläggning och generering av dokument baserat på mer än 30 mallar på över 20 språk och många olika valutor.

Alla lösningar är utvecklade med fokus på bekvämlighet och användarvänlighet för slutanvändaren och vår kund. Dessutom är de utformade så att det enkelt ska gå att utöka samtliga funktioner i framtiden – allt eftersom att kundens behov växer. Mer konkret innebär detta att vi enkelt kommer kunna förbättra saker som automatisering, tillämpning av maskininlärning, arbetsflödeshantering och personliga mätvärden och instrumentpaneler.

Plattformen utgör en central del för att utföra fakturering, betalningar och kommunikationsprocesser som tidigare var manuella och beroende av äldre system.

I siffror:

  • Elektronisk distribution av fakturor till kontoinnehavare har resulterat i en kostnadsminskning på > 50 % jämfört med fakturor som hanteras på "traditionellt" sätt.
  • Tack vare automatisering och förbättrade arbetsflöden är handläggningstiden i genomsnitt 40 % kortare vid behandling av meddelanden.
  • Fullständig automatisering av dokumentolkningen har frigjort ca 30 % av FTE-tiden. Tid som nu används till mer värdefulla uppgifter samtidigt som distributionskostnaderna har sänkts tack vare bättre kategorisering.
  • Företaget är nu mindre beroende av sina äldre affärssystem vilket gör att de kan vara mer flexibla och tillhandahålla produkter och integrationer av ett modernare slag.


Tillbaka