Kontakta oss!

Kurs i Product Discovery & Product Management

En kurs för unga entreprenörer

Young Entrepreneurs of Halland är att samarbete mellan Hallands kommuner med syfte att stötta unga i sitt entreprenörskap och företagande. När de ville erbjuda en kurs i Product Discovery & Project Management föll valet av kursleverantör på Meta Bytes.

Målet med kursen var att deltagarna både skulle utveckla och framgångsrikt lansera en produktidé. Baserat på det utformade vi en kurs som innehöll allt (och lite till) vi vet om produktutveckling.

Fokus på specifik projektidé

Under loppet av flera månader fördes diskussioner med en grupp drivna och entreprenöriella ungdomar om hur man förvandlar en genial idé till teknisk verklighet där vi gick igenom allt ifrån hur man designar och skapar en MVP, till teknisk backlog och agil projektledning. Kursen fokuserade på en specifik projektidé och genom föreläsningar fick deltagarna teoretisk kunskap som de sedan genom övningar kunde applicera i praktiken.

Från idé till verklighet

Kursen blev väldigt lyckad och uppskattades av både deltagare och kommuner.

Anna-Lena Karlsson, affärsutvecklare på Laholms Kommun:

Det här har varit ett stort och relativt komplext projekt med många inblandade parter. Det var också något som vi aldrig har gjort tidigare och att ha riktiga "proffs" som Meta Bytes med oss gjorde allt mycket enklare. De lyckades verkligen involvera och inspirera deltagarna och visade tydligt att de sitter på mycket kunskap inom sitt område.

När den sista lektionen hade ägt rum använde deltagarna allt de lärt sig för att skapa och lämna in ett projektförslag för ytterligare finansiering – vilket de lyckades få! Vi på Meta Bytes ser fram emot att följa deras fortsatta resa!

Tillbaka