Kontakta oss!

Interaktiv app för barns delaktighet inom vård och omsorg

Galacos mål

Galaco är ett nystartat företag som arbetar för att stärka barns delaktighet och inflytande i beslut som påverkar deras sjukvård. De vill underlätta situationen för barn som ofta tycker det är svårt att uttrycka vad och hur de känner, vilket leder till att vårdnadshavare och vårdpersonal i slutändan får fatta besluten åt dem.  

Studier visar att det är viktigt att göra barns röster hörda i vårdprocesser och att lekfulla och interaktiva digitala verktyg är ett sätt att öka delaktigheten. I och med detta ville Galaco utveckla en app för barn där de skulle kunna uttrycka sina tankar och känslor. Genom att förstå barnets uppfattningar, behov och önskemål ökar möjligheterna till att ta beslut som är för barnets bästa.

Interaktiv app för barn

App-prototypen har tagits fram i ett nära samarbete med Galacos team och baserat på klinisk forskning från Högskolan i Halmstad. Den fungerar som ett roligt och interaktivt kommunikationsverktyg och tar barnen genom en virtuell miljö som agerar som en plattform där de kan beskriva sina tankar och känslor. Med hjälp av en avatar kan barnen resa mellan planeter och rum som speglar naturliga miljöer (hemmet, klassrummet etc.) och svara på frågor med hjälp av olika svarsalternativ. Svaren registreras och ger vårdpersonalen möjlighet att tillsammans med barnet anpassa vårdplanen utifrån barnets synsätt och behov.

Eftersom målgruppen var barn bestämde vi oss för att bygga appen i spelmotorn Unity. Detta gjorde det möjligt för oss att, tillsammans med Galacos team, skapa en interaktiv app med härliga bilder och animationer. Dessutom kunde vi i och med det göra appen tillgänglig på Android, iOS och webGL för att nå så många potentiella användare som möjligt.

Utöver appen byggde vi också en molnmiljö som lagrar och sammanställer insamlad data till rapporter och gör dem tillgängliga för barnets läkare. Genom att använda AWS serverlösa tjänster kunde vi fokusera på hög prestanda samtidigt som kostnaderna hölls nere. Här sattes det mesta av funktionaliteten upp, t.ex. Python-baserade lambdafunktioner med datalagring i DynamoDB-tabeller och S3-buckets. Dessutom skapade vi en webbapp byggd med Next.js och AWS Amplify som kan användas som ett gränssnitt för läkaren för att boka in tider med barnen och se resultat.

Följande teknik har använts:

  • Apputveckling: Unity
  • Utveckling av kundportal: Next.js
  • Utveckling av back-end: Python
  • Moln: AWS

Ökad delaktighet och bättre vård

Appen kommer att bidra till att öka barns delaktighet och inflytande när det kommer till beslut om deras sjukvård. Detta kommer ge en mer individanpassad vård vilket leder till högre kvalitet på behandlingen och lägre kostnader. Samtidigt skapar det en bättre upplevelse för barnen, med mindre oro och komplikationer under resans gång.

För närvarande testas appen av vårdpersonal och organisationer. Ur Galacos perspektiv gjorde lanseringen av app-prototypen det möjligt för verksamheten att gå vidare med viktiga pilottester, något som är avgörande för att ta steget mot en fullskalig lansering.

Sofia Lindholm, VD på Galaco:

Då vi själva ser oss som en innovativ organisation ville vi arbeta med ett likasinnat företag – något som vi hittade i Meta Bytes. Vi hade höga krav på vår samarbetspartner, speciellt eftersom detta är ett projekt vi verkligen brinner för, men samarbetet visade sig vara allt vi kunde önska oss. Meta Bytes involverade oss verkligen i alla steg och höll oss ständigt uppdaterade om nya uppdateringar och förbättringar av appen.
Sofia Lindholm, VD på Galaco

Vi på Meta Bytes är väldigt glada över att vara en del av Galacos resa för att göra barns röster hörda inom hälso- och sjukvården.

Tillbaka