Disruptive Tech

Hörde vi blockchain? Den här nya, fancy tekniken kanske är precis vad ditt företag behöver – eller inte!

Kundresan

Discovery & Enablement

Disruptive tech offers a whole new set of possibilities, but also a host of challenges that extend beyond what’s normally expected from ‘classic’ tech. It’s a constantly evolving field which means that there’s always a whole lot more to learn. The question we answer is - what can disruptive tech really do for your business? A great place to start looking is at your everyday time-consuming processes. If one of them happens to be manual handling of orders, even better, as we’ve already solved that one for you: Bäck AI.
Once we’ve discovered the disruptive tech you need - let’s talk enablement. Your team might know all about your internal systems, but chances are blockchain, machine learning or AI modelling aren't really their strong suits. We’ll guide them so that they can understand and participate - enabling them to work on what’s best for your business.

Discovery & Enablement

Med Disruptive Tech har det kommit en hel drös med nya möjligheter men också en hel del nya utmaningar som sträcker sig bortom det man kan förvänta sig när det kommer till “klassisk” tech. Det är ett område i ständig utveckling, vilket innebär att det alltid finns mer att lära sig. Frågan vi ställer oss (och förhoppningsvis även svarar på) är: vad kan Disruptive Tech göra för ditt företag? Ett bra första steg är att se över era tidskrävande processer. Råkar någon av dem vara manuell hantering av inköpsordrar är det ännu bättre, eftersom vi redan har löst den biten: Bäck AI.

När vi kommit fram till vilken teknik ni behöver är det dags att prata om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för den. Ditt team kan säkert allt och lite till om era interna system, men de kanske inte känner sig lika hemma när det kommer till blockchain, maskininlärning och AI? Då finns vi där och gör det möjligt för dem att på bästa sätt bidra till verksamheten.

Design and Proof of Value

När vi vet vad ni behöver är nästa steg att ta reda på hur det faktiskt ska se ut. För att komma fram till det genomför vi designsprintar tillsammans och tack vare dessa kommer er vision att resultera i en teknisk lösning som slutanvändarna komma älska. Att beräkna den där "wow-effekten" av en lösning baserad på Disruptive Tech kan dock vara lite knepigare än det är för mer traditionella lösningar. Men självklart kommer vi, tillsammans med er, att ta fram en så kallad Proof of Value – allt för att vara helt säkra på att vår lösning är perfekt för era behov

Design and Proof of Value

Once we know what you need, let’s work out what it’s actually going to look like. We’ll run design sprints with you to translate your vision into a tech solution, working out how to solve your business needs, with a solution that your end users are going to love.
Calculating the damn good business impact of a disruptive tech solution might be a little trickier than a traditional solutions have been in the past. Not to worry - we’ll also work with you to establish a Proof of Value, making sure that our solution fits your needs.

Teknisk implementering

Här ger vi plats år våra nörderier och visar vad vi faktiskt gör bäst. Vår process för teknisk implementering är snarlik den du kan läsa om på Enterprise Software Development, så klicka dig in där för att läsa mer om det.

  • Shorter feedback loops

  • Agile delivery - respond quickly to changes in business environment, user feedback.

Growing Together

Here’s where the nerds take over and show what they do best. Our technical implementation process here is very similar to Enterprise Software Development, so head over there to learn more.

Utmaningar vi gärna löser

Repetitiv doku- menthantering

Den här lösningen har vi redan klappad och klar genom vår egna produkt – en molnbaserad lösning för dokumenthantering som sparar både tid och pengar. Besök hemsidan för Bäck AI för att läsa mer.

Integrering av AI i kundtjänst

Drunknar de som jobbar i kundsupporten av frågor från era kunder? Då kan AI hjälpa till och frigöra dina kollegors tid så att de kan ägna sig åt andra uppgifter istället.

Objektigenkänning med hjälp av AI

Har du en hel drös med foton som du vill kategorisera men vet inte var du ska börja? AI kan hjälpa dig här också! Vi bygger ett verktyg som identifierar, känner igen och kategoriserar objekten åt dig och det bästa av allt är att det bara blir bättre med tiden.

Tillbaka

Case Studies