Kontakta oss!

Har AI skapat en institutionaliserad FOMO?

Med dagens AI-hype känner en del företag och organisationer nästan en press att börja använda sig av teknologin. Denna brådska att hoppa på AI-tåget har lett till en form av “institutionell FOMO”, man är helt enkelt rädd för att hamna på efterkälken. Denna fear of missing out, i kombination med en avsaknad av förståelse för hur AI kan bidra till verksamhetens mål, riskerar dock att göra så att investeringarna i AI inte ger önskad effekt för verksamheten.

Teknik är en annan typ av investering

Många företag, speciellt de lite mer traditionella, är vana vid att investera i exempelvis maskiner för produktionslinjer, där fördelarna och avkastningen på investeringen (ROI) är konkreta och omedelbart märk- (och mät)bara. Maskinen kan till exempel öka produktionshastigheten med X antal per timme, vilket ger en tydlig ekonomisk fördel. Dessutom är det en typ av investering som företaget gör om och igen.

När de här bolagen sedan börjar investera i teknik och digitala lösningar, som artificiell intelligens, ser processen helt annorlunda ut. Där det var tydligt att maskinen i sig bidrar med tydliga resultat, är det kanske inte lika konkret vad utfallet av en digital lösning kommer bli. Fördelarna är ofta mer strategiska, vilket gör de något subtila och dessutom är de mätbara först över en längre tid. Det handlar alltså inte bara om att köpa en lösning utan det måste också finnas en förståelse för de underliggande målen med tekniken som ska implementeras.  

Fokus på verktyg istället för resultat

Finns inte den förståelse, är risken att fokus hamnar på det digitala verktyget i sig, till exempel AI, och inte det faktiska resultatet av att implementera det. Att applicera AI är inte resultatet utan du måste istället fokusera på varför. Varför behöver din verksamhet AI? Vad är den faktiskt anledningen till att du vill implementera AI?

Det här kan vara förvirrande för många, då de har svårt att skilja på verktyget i sig och utfallet som verktyget resulterar i. Vilket i sig inte är så konstigt när något är så hypat som just AI. “Vi behöver en AI-strategi" är ofta en uppmaning som kommer direkt från styrelserummet – alltför ofta grundad på att alla andra har det och att man själv inte vill hamna efter.  

Institutionell FOMO

Att AI kommer bidra med nästintill underverk i alla verksamheter verkar ha blivit en kollektiv uppfattning. Något som har skapat lite av en institutionell FOMO – en fear of missing out, där företag är rädda för vad de kommer missa om de inte implementerar AI.  Detta trots att de inte vet vad de missar eftersom de inte undersökt hur teknologin kan hjälpa dem. Återigen, fokus hamnar på själva verktyget snarare än på vilket värde kan tillföra, vilket kan leda till dåliga investeringar. För att undvika detta är det viktigt att bland annat göra en noggrann behovsanalys och titta på de förutsättningar som finns i verksamheten, helt enkelt att göra en förstudie för att se vad för värde som kommer genereras och vilken typ av lösning som passar verksamheten.  

AI är revolutionerande – men inte alltid rätt för alla

Vi säger inte att AI inte har potentialen att revolutionera många industrier, kanske till och med din – för det har den. AI kan optimera processer, förbättra beslutsfattande och anpassa kundupplevelser – men det är avgörande att företag förstår hur AI kan tillföra värde till just deras verksamhet.  

Det är även viktigt att inte stirra sig blind på att just AI är teknologin som kommer lösa alla problem ni har. Det finns många andra verktyg och teknologier som i vissa fall kan erbjuda betydligt bättre resultat för er verksamhet.

Block Quote
Tillbaka